ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


 
ว 4747 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 1  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
ว528 ขอความร่วมมือดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
โครงการความร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
ว 4749 พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการมือถือเก่าไปฯ  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
ว4748 ขอส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐฯ  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน เเละอาหารกลางวันของ อปท.  [ 17 ต.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 427