ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปรับปรุงซ่อมแซมถนน  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 4-10  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1 - 6  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลาง ไตรมาส 2  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ฯ สำหรับสนับสนุน ศพด. ไตรมาสที่ 2  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
การโอนจัดสรร สำหรับการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ฯ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาส 2  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
การจัดสรรงบประมาณค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ งวดที่ 2  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 484