ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


 
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปท.พ.ศ2561  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
การปรับลดดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค และ ช.พ.ส. ของธนาคารออมสิน  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
แจ้งเลขที่เอกสารขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. พ.ค. 2561  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
ว2670 การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
ว266 การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 5  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
ว2666 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
ว 2669 ให้รายงานผลการดำเนินการ โครงการกำจัดผักตบชวา รายจ่ายเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 375