เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2557
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
วัดท่าเปือยงาม
     จำนวนภาพ : 4  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 500  ท่าน


 
โรงเรียนผู้สูงอายุ
     จำนวนภาพ : 1  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 835  ท่าน


 
วัดสว่างอารมณ์
     จำนวนภาพ : 3  รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 208  ท่าน


 
  (1)     2