หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  
 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  จำนวน  2  โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยทุ่งนา  เสริมผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่  1  ตำบลบ้านไร่  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ปริมาณงาน  ผิวทางกว้าง  4.00  เมตร   หนา  0.05  เมตร  ยาว   240   เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บ้านไร่ กำหนด   ราคากลางตั้งไว้  390,600.- บาท(สามแสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)      
2. โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ท่อคสล. คลองกกต้อง  1  จุด  หมู่ที่  1   ตำบลบ้านไร่  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณปากกว้าง   1.20 X 1.20 เมตร   จำนวน 1   ช่อง   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บ้านไร่ กำหนด   ราคากลางตั้งไว้  129,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ค. 2558 เวลา 22.41 น. โดย คุณ พิมพ์เสน กลีบบัวทอง

ผู้เข้าชม 564 ท่าน