หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารลานกีฬาเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารลานกีฬาเอนกประสงค์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ปริมาณผิวทางกว้าง  20.00  เมตร   ยาว  22.00  เมตร   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บ้านไร่  กำหนด ราคากลาง  1,182,000 - บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคางบประมาณอนุมัติ 1,180,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ส.ค. 2558 เวลา 19.47 น. โดย คุณ พิมพ์เสน กลีบบัวทอง

ผู้เข้าชม 593 ท่าน